Kategori Tokoh Islam

fakta tentang FPI 0

Fakta Tentang FPI (Front Pembela Islam)

Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang Fakta Tentang FPI (Front Pembela Islam). Di dalam artikel ini kami mencoba menyampaikan informasi lengkap tentang Fakta Tentang FPI (Front Pembela Islam). Kami telah menyusun artikel kali...

Biografi Singkat Hadratu Syaikh Hasyim Asy’ari 0

Biografi Singkat Hadratu Syaikh Hasyim Asy’ari

Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang Biografi Singkat Hadratu Syaikh Hasyim Asy’ari. Di dalam artikel ini kami mencoba menyampaikan informasi lengkap tentang Biografi Singkat Hadratu Syaikh Hasyim Asy’ari. Kami telah menyusun artikel kali...

abdullah bin zamah 0

Abdullah Bin Sirjis Al-Muzani

Abdullah Bin Sirjis Al-Muzani dari qabilah Muzainah. Beliau pernah bersumpah setia dengan Bani Makhzum. Abdullah Bin Sirjis salah seorang sahabat Nabi saw yang pernah makan roti dan daging bersama beliau dan ia pernah melihat...

Abdullah Bin Zaid Bin Ashim 0

Abdullah Bin Zaid Bin Ashim

Abdullah Bin Zaid Bin Ashim bin Ka’ab bin ‘Amr bin A’uf bin Mabdzul bin ‘Amr bin Ghunm bin Mazin Al-Mazini Al-Anshari ra. Nama Panggilanya ialah Abu Muhammad. Beliau terkenal juga dengan Ibnu Ummi ‘Amarah....

abdullah bin zamah 0

Abdullah Bin Zamah

Namanya lengkap Abdullah Bin Zamah adalah Abdullah bin Zam’ah bin Aswad bin Muttalib bin Asad bin Abdul-Uzza Al-Asadi Al-Qurasyi ra. Ibunya bernama Quraibah binti Umaiyah. Ibunya adalah saudara Ummul-Mukminin Ummu Salamah ra. Jadi beliau adalah keponakannya....